Postani podpornik

roke-list-orange

Prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV

  • Trenutno ni dogodkov

Podporniki so lahko pravne osebe, iniciative, društva, združenja, ki podpirajo 10 točk ter statut Učiteljskega združenja Slovenije.

10 TOČK UČITELJSKEGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE:
– učitelj je nosilec ustvarjanja in izvajanja šolskega procesa;
– združuje člane od vzgojitelja v vrtcu do vključno profesorja na univerzi;
– zastopa, zagovarja in ščiti strokovno delo svojih članov;
– članom nudi informacije in možnost strokovnega svetovanja;
– spodbuja sodelovanje med člani združenja, jih povezuje ter obravnava njihove predloge in pobude;
– organizira razprave o Učiteljskem združenju Slovenije, različnih problemih v šolstvu in zbere mnenja in predloge ter jih posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;
– skrbi za pretok informacij med člani ter od članstva do strokovnih in šolskih institucij in obratno;
– sodeluje z društvi, organizacijami in sindikati, ki delujejo v šolstvu;
– seznanja učitelje, strokovne in šolske institucije ter politiko o pomenu, namenu in nalogah učiteljske zbornice;
– pripravi osnutek zakona o Učiteljski zbornici Slovenije.