Postani član

tri-srca

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član Učiteljskega združenja Slovenije (UZS) lahko postane vsak državaljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v 5. členu statuta društva.
Izpolnite prijavnico

NAPOVEDNIK DOGODKOV

 • Trenutno ni dogodkov

Članstvo:

Članstvo v Učiteljskem združenju Slovenije je prostovoljno. Član Učiteljskega združenja lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v 5. členu Statuta Učiteljskega združenja Slovenije. Vsak član mora izpolniti spletno pristopno izjavo in plačati članarino.

Članarina:

– znaša 10 evrov za koledarsko leto – manj kot 1 € na mesec

– za pedagoške delavce, ki so zaposleni za manj kot polovičen čas ali pa so nezaposleni, je članarina brezplačna. 

Članarino poravnate tako, da nakažete znesek na TRR: 

03138-1000863832 pri SKB (prosimo vas, da pri namenu navedete vaše ime in priimek, pri referenci pa 00 in datum plačila- primer: 00 06042016).

Zakaj je pomembno, da se čim več učiteljev včlani še sedaj v UZS?

Eden izmed ciljev Učiteljskega združenja je ustanovitev zbornice. Ampak pred tem pa je ključno, da se učitelji povežemo, združimo in tako skupaj zastopamo naše strokovne interese in skrbimo za svoj ugled. Če bomo vsi učitelji člani UZS in kasneje zbornice bomo resni partnerji v dogovorih z ministrstvom. Zato je res pomembno, da se že sedaj v UZS včlanimo v čim večjem številu. Več ko nas bo, bolj bomo slišani in uspešni.

Ugodnosti za naše člane:

 1. Člani imate dostop do posebne strani, ki je namenjena le vam in do katere dostopate z geslom. Kliknite SEM za dostop do strani. 
 2. Člani boste MESEČNO DOBIVALI INFORMACIJE o dogajanju na področju šolske problematike.
 3. Člani boste OBVEŠČENI O VSEH DOGODKIH, ki jih pripravlja učiteljsko združenje Slovenije.
 4. Člani imate DOSTOP DO VSEH NAŠIH SKUPNIH DOKUMENTOV in zapisnikov naših srečanj, konferenc in drugih dogodkov.
 5. Člani boste lahko AKTIVNO SODELOVALI PRI OBLIKOVANJU DOKUMENTOV, ki jih bomo pošiljali različnim deležnikom v šolstvu. 
 6. Člani boste VABLJENI NA REDNE IN IZREDNE SKUPŠČINE Učiteljskega združenja, kjer boste soodločali in glasovali o skupnih pobudah, rešitvah in izbranih problemih.

Druge naloge članov Učiteljskega združenja Slovenije:

Ljudje smo si med seboj različni, tudi med našimi člani. Vsakršna vaša pomoč in vsak vaš talent je iskreno dobrodošel znotraj delovanja Učiteljskega združenja. Potrebujemo sodelovanje in vašo pomoč pri:

 • izpostavljanju v javnih medijih
 • pisanju člankov za potrebe spletne strani ali objavo v javnih občilih
 • oglaševanju preko socialnih omrežij
 • urejanju in vzdrževanju spletne strani Učiteljskega združenja
 • lektoriranju
 • oblikovanju promocijskega gradiva
 • organizaciji in izvedbi pokrajinskih srečanj in konferenc.

Dela je veliko. Člani iniciativnega odbora vse delo opravimo sami, popolnoma prostovoljno in brez plačila, in to ob naši polni redni zaposlitvi in v času svojega privatnega življenja. Vsi, ki ste pripravljeni kakorkoli aktivno sodelovati kot član Učiteljskega združenja, nam pišite na naš uradni elektronski naslov: info@uzs.si.