Postani član

tri-srca

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član Učiteljskega združenja Slovenije (UZS) lahko postane vsak državaljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v 5. členu statuta društva.
Izpolnite prijavnico

NAPOVEDNIK DOGODKOV

  • Trenutno ni dogodkov

O ZDRUŽENJU

Učiteljsko združenje Slovenije ima namen:

– povezati učitelje med seboj ter zastopati, zagovarjati in ščititi našo avtonomijo in strokovnost,

– postati vezni člen med učitelji in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Zato v Učiteljskem združenju Slovenije organiziramo:

– vsakoletna pokrajinska srečanja učiteljev in

– vsakoletno vseučiteljsko konferenco.

Na skupnih srečanjih na izbrano temo zbiramo predloge za boljše šolstvo vseh učiteljev. Naše urejene zapise nato posredujemo odločevalcem v državnih inštitucijah, ki so nam dolžni podati odgovore in sprejeti ukrepe.

Ustvarjanje dialoga in pozitivnega vzdušja v naši sredini pa ni edina pot k udejanjanju naših idej. Naš namen je povezati celotno izobraževalno vertikalo med seboj in jo pripraviti do sodelovanja: od vzgojitelja, ki sprejme otroka, do univerzitetnega profesorja, ki mladostnika odda v svet. Središče delovanja dobrega učitelja in dobre šole so namreč učenci, od vrtca, preko osnovne in srednje šole do vključno fakultete.

S krepitvijo povezav med posameznimi strokami, društvi, organizacijami ter rednim obveščanjem želimo sebe opolnomočiti, da pri delu stremimo kar k najbolj učinkovitemu in strokovnemu delu. Slednje pa je nujno za naše temeljno poslanstvo: dvig ugleda učitelja in ohranjanje in dvig kvalitete šolstva.

Želimo, da učitelji v Učiteljskem združenju delamo za vse učitelje. V naši sredini ni prostora za apatijo, temveč le za argumentirano razpravo in odprt pogovor, ki spoštuje sogovornika in pripelje do inovativne rešitve za izboljšanje slovenskega šolskega prostora.

Vsi cilji Učiteljskega združenja so zapisani v tretjem členu statuta Združenja: 

3. člen (cilji in nameni Združenja)

Cilji in nameni Združenja so povezovanje učiteljev in različnih strok v šolstvu, zastopanje njihovih strokovnih interesov in skrb za njihov ugled s tem, da izpolnjuje naslednje:

1. spodbuja sodelovanje med člani združenja, jih organizira ter obravnava njihove predloge in pobude;

2. zastopa, zagovarja in ščiti strokovno delo svojih članov;

3. skrbi za pretok informacij med člani ter od članstva do strokovnih in političnih šolskih institucij in obratno; 

4. združuje pedagoške delavce od vzgojitelja v vrtcu do vključno profesorja na univerzi

5. sodeluje z društvi, organizacijami in s sindikati, ki delujejo v šolstvu;

6. članom nudi informacije in možnost strokovnega svetovanja;

7. vsaka šola zagotovi podporo delovanju Združenja;

8. zbire mnenja in predloge ter jih posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in drugim pristojnim organom;

9. prevzema tudi druge naloge v skladu s tem statutom.

Namen Združenja je med drugim tudi, da izvaja postopke, ki privedejo do uzakonitve Učiteljske zbornice Slovenije in da pripravi osnutek zakona o Učiteljski zbornici Slovenije. Tako seznanja učitelje, strokovne in šolske institucije ter politiko o pomenu, namenu in nalogah učiteljske zbornice in hkrati organizira razprave o Učiteljski zbornici Slovenije.