Za člane: Dolžnosti in pravice učitelja- celotno gradivo

O DOLŽNOSTIH IN PRAVICAH UČITELJA med drugim lahko beremo v: ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI) člen (obseg vzgojno-izobraževalnega dela) Delovna obveznost učitelja obsega pouk in … Drugo delo obsega: … in opravljanje...

Intervju v reviji ONA s predsednico UZS Metko Zorec

ONA aktualno: Metka Zorec, Predsednica Učiteljskega Združenja Slovenije   DEVETLETKA JE PREPOLNA BALASTA Namera ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se nacionalno preverjanje znanja uvaja v 3. razred osnovne šole, v 9. razredu se bodo ocene...