PODPRITE PRIZADEVANJA UČITELJSKEGA ZDRUŽENJA IN POSTANITE NAŠI ČLANI

10 TOČK UČITELJSKEGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE

 1. učitelj je nosilec ustvarjanja in izvajanja šolskega procesa;
 2. združuje člane od vzgojitelja v vrtcu do vključno profesorja na univerzi;
 3. zastopa, zagovarja in ščiti strokovno delo svojih članov;
 4. članom nudi informacije in možnost strokovnega svetovanja;
 5. spodbuja sodelovanje med člani združenja, jih povezuje ter obravnava njihove predloge in pobude;
 6. organizira razprave o Učiteljskem združenju Slovenije, različnih problemih v šolstvu in zbere mnenja in predloge ter jih posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;
 7. skrbi za pretok informacij med člani ter od članstva do strokovnih in šolskih institucij in obratno;
 8. sodeluje z društvi, organizacijami in sindikati, ki delujejo v šolstvu;
 9. seznanja učitelje, strokovne in šolske institucije ter politiko o pomenu, namenu in nalogah učiteljske zbornice;
 10. pripravi osnutek zakona o Učiteljski zbornici Slovenije.

 

NALOGE PREDSTAVNIKA DOLOČENE ŠOLE V UČITELJSKEM ZDRUŽENJU:

Predstavnik šole v Učiteljskem združenju je pomemben in edini povezovalni člen med Učiteljskim združenjem in njegovo šolo. Njegove odgovornosti so:

 • se aktivno udeleži vsakoletnega pokrajinskega srečanja;
 • se aktivno udeleži redne letne vseučiteljske konference;
 • skrbi za ažurno objavljanje sporočil Učiteljskega združenja na oglasni deski v šolski zbornici in preko elektronskih medijev posreduje sporočila svojim kolegom;
 • posreduje željene povratne informacije Učiteljskemu združenju;