28. junija 2017 je na Gimnaziji Kranj potekala 2. vseučiteljska konferenca. Predsednica Metka Zorec je zaželela učiteljem toplo dobrodošlico in se zahvalila svojim ožjim sodelavcem za požrtvovalno in brezplačno delo v tem šolskem letu. Učiteljsko združenje v zadnjih dveh mesecih opravilo veliko nastopov v medijih z zelo pohvalnimi in pozitivnimi odzivi tako med učitelji, kot tudi v širši javnosti.

Učiteljsko združenje nadaljuje s temo Razredništvo pokrajinskih srečanj UZS iz šolskega leta 2015/16. Učitelji so ugotovili, da se razredništvo in z njim povezan doprinos zelo razlikuje od šole do šole in da bi bilo treba oboje bolj poenotiti ter da je razredništvo premalo ovrednoteno delo. Zato se je Učiteljsko združenje marca 2017 sestalo s predstavniki SVIZ-a. Predlog Učiteljskega združenja in SVIZ-a, ki ga bosta skupaj naslovila na Ministrstvo za izobraževanje je, da se odpre novo delovno mesto za učitelja razrednika, ki bo višje ovrednoteno (v plačnih razredih).

Sledila je tema anonimnih prijav v šolskem prostoru tako na ravnateljih kot tudi učiteljih. Učiteljsko združenje je bilo na to temo aktivno v šolskem letu 2016/17. Povezalo se je z ravnatelji in drugimi združenji v šolstvu in preko celega leta elektronsko obveščalo Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru o zlorabi inštrumenta anonimne prijave v šolstvu s prilogami časopisnih člankov in pravnih mnenj na temo anonimnih prijav. Odbor za izobraževanje bo sklical sejo, ki bo namenjena samo anonimnim prijavam v šolstvu.

Tajnik Peter Zupan je pripravil pregled delovnega gradiva dokumenta Dolžnosti in pravice učitelja, ki so ga učitelji oblikovali na šestih pokrajinskih srečanjih v šolskem letu 2016/17. Učiteljsko združenje si bo v prihajajočem šolskem letu prizadevalo izdati knjižico/priročnik, ki bo učiteljem služil kot pomoč pri vsakdanjih izzivih v šoli. Svoj pogled na dolžnosti in pravice učitelja so predstavili tudi izbrani predstavniki osnovnih in srednjih šol učitelji.

Učiteljsko združenje se je odzvalo na poziv k oddaji pripomb na Novelo Zakona o OŠ. Na elektronski naslov UZS je prišlo preko 50 odzivov osnovnih šol, društev, aktivov in posameznikov. UZS je pregledalo, uredilo prispela mnenja in pripombe ter pripravilo skupen odziv in ga posredovalo v javno razpravo na MIZŠ.

Pogovor je tekel tudi o delovnih skupinah, ki delujejo na MIZŠ. Učitelji smo delovali v dveh skupinah, vendar se je ena skupina sestala le enkrat. Danes se izkazuje, da so mnogi predlogi učiteljev in ravnateljev ostali popolnoma preslišani. Predsednici se zdi prav, da učitelji sodelujemo v delovnih skupinah, o tem obveščamo člane UZS, vendar je poudarila, da bomo morali zelo okrepiti naše članstvo v Učiteljskem združenjem, če želimo biti močan pogajalec za uveljavitev naših strokovnih interesov.

Predstavnik srednješolske skupine UZS Jan Žitnik je predstavil srečanje srednješolskih učiteljev z dne 26. 6. 2017, ki je potekalo v ožjem krogu. Srednješolski učitelji so se odločili, da za temo naslednjega šolskega leta izberejo zaključne oblike preverjanja (matura, poklicna matura, …) v povezavi s potrebnim delom in prevetritvijo učnih načrtov. Skupina srednješolskih učiteljev se bo ponovno sestala jeseni 2017 in podrobneje začrtala svoje delo.

V sklepnem delu je sledila daljša razprava, kjer so učitelji izpostavili pomembnost nagrajevanja dobrih učiteljev in širše ureditve tega področja, pomembnost ureditve Pravilnika o napredovanjih, ogorčenost nad nekaterimi predlogi Novele o Zakonu o OŠ in odpirali pomembna vprašanja o zbornici. Podpredsednik Matija Horvat je nagovoril vse zbrane na temo ustanovitve Učiteljske zbornice in utemeljil potrebo po Učiteljski zbornici, kjer bi lahko bili združeni vsi učitelji v slovenskem šolskem prostoru.