na svetovni dan učiteljev, 5. oktobra 2017, učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju začenjamo podpisovati Peticijo za ukinitev anonimnih prijav v šolstvu.

Vsi državljani in državljanke Slovenije ste vabljeni, da s svojim podpisom podprete naša prizadevanja za miren način reševanja sporov s pogovorom, za spodbujanje kulture dialoga in medsebojnega spoštovanja v izobraževalnih in vzgojnih ustanovah in s tem posledično udejanjanje kvalitetnejšega in učinkovitejšega pouka in vzgoje.

S spoštovanjem

Učiteljsko združenje Slovenije, predsednica Metka Zorec
Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, predsednik Gregor Pečan
Skupnost vrtcev Slovenije, predsednica Božena Bratuž
Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, predsednica Breda Forjanič
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, predsednica Frančiška Al-Mansour

Peticijo za ukinitev anonimnih prijav v šolstvu s pravnim mnenjem podpirajo tudi:
• zaslužni prof. dr. Albin Igličar
• izr. prof. dr. Marko Novak
• magistra prava in mediatorka Nina Ana Jäger.

Vsak podpis šteje, poskrbimo skupaj, da med ljudi razširimo Peticijo za ukinitev anonimnih prijav.

več ›