LogotipBarven

ClaniGumb    PodpornikiGumb

10 točk Učiteljskega združenja Slovenije

1. učitelj je nosilec ustvarjanja in izvajanja šolskega procesa;

2. združuje člane od vzgojitelja v vrtcu do vključno profesorja na univerzi;

3. zastopa, zagovarja in ščiti strokovno delo svojih članov;

8. sodeluje z društvi, organizacijami in sindikati, ki delujejo v šolstvu;

4. članom nudi informacije in možnost strokovnega svetovanja;

5. spodbuja sodelovanje med člani združenja, jih povezuje ter obravnava njihove predloge in pobude;

6. organizira razprave o Učiteljskem združenju Slovenije, različnih problemih v šolstvu in zbere mnenja in predloge ter jih posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;

7. skrbi za pretok informacij med člani ter od članstva do strokovnih in šolskih institucij in obratno;

10. pripravi osnutek zakona o Učiteljski zbornici Slovenije.

9. seznanja učitelje, strokovne in šolske institucije ter politiko o pomenu, namenu in nalogah učiteljske zbornice;